Copyright

/Copyright
Copyright 2018-06-05T13:45:22+02:00

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) is eigendom van Automobielbedrijf Vissersdijk dan wel van een aan haar gelieerde werkmaatschappij, dan wel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Automobielbedrijf Vissersdijk deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.